Bapak dan Ibu Guru SD Islam Kota Blitar

Lumatus Sanayah, M.Pd.I

Kepala Sekolah

Siti Nuruh Hidayah, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum & Guru Kelas V B

Ainun Habibi, S.Pd.I

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan & Guru Bidang Studi PAI

Ika Safitri, S.Pd

Guru Kelas I A

Nuzulul llmah Fuadah S.Pd

Guru Kelas I B

Evi Tri Rahayu, S.Pd

Guru Kelas I C

Sri Handayani, S.Pd

Guru Kelas I D

Siti Fatimah, S.Pd

Guru Kelas II A

Umi Kulsum, S.Pd

Guru Kelas II B

Darissiyatin, S.Pd

Guru Kelas II C

Salsabila Alifia, S.Pd

Guru Kelas II D

Siti Aminah, S.Pd

Guru Kelas III A

Denita Jannatu Rohmah, S.Pd

Guru Kelas III B

M. Alif Rifai, S.Pd

Guru Kelas III C

Moh. Safiq, S.Pd

Guru Kelas III D

Farida Nursusanti, S.Pd

Guru Kelas IV A

Tugiana, S.Pd

Guru Kelas IV B

Asror Widya Susanto, S.Pd.I

Guru Kelas IV C

Danan Kholid Sahaka, S.Pd

Guru Kelas IV D

Annisa Wijayanti, S.Pd

Guru Kelas V A

Danang Gusti Puja Sakti, S.Pd.I

Wali Kelas V A

M. Arfian Setya Pramana, S.Pd

Wali Kelas V B

Siti Robaiyah, S.Pd

Guru Kelas V C

Ahmad Dennis Widya Pradana, S.Pd

Guru Kelas V D

Ary Vitriyanto, S.Pd

Wali Kelas V D

Kusmalik, S.Pd

Guru Kelas VI A

Asmaul Khusna, S.Pd

Wali Kelas VI B

Nur Oktaviana, S.Pd

Guru Matematika

Masdarul Khoiri, S.Pd

Wali Kelas VI D

Arif Murtadho, M.Pd.I

Guru Bidang Studi PAI

Khusnul Qotimah, S.Pd.I

Guru Bidang Studi PAI dan Wali Kelas VI C

Ari Nurdinayanti Hajar, S.Pd

Guru Bidang Studi PAI

Moh. Hasan, S.Pd.I

Guru Bidang Studi PJOK

Hariyanto, S.Pd.I

Guru Bidang Studi PJOK

Rochmad Kartiko, S.AP

Guru Bidang Studi PJOK

Istana Rochmawati, S.Kom

Guru Mulok